Génova | evolución demográfica
English: Genoa

Evolución demográfica

Gráfica de evolución demográfica de Génova entre 1861 y 2009

Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia